หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.64 ถึงวันที่ 3 พ.ค.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน นางสาวบุศริน  จันทะแจ่ม เป็นวิทยากรโครงการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน หัวข้อ เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Webex) เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและควบคุมภายใน