หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.64 ถึงวันที่ 3 พ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็กเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
 
     
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันว่างขึ้นเบ็ญจาสรงน้ำของพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา