หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการให้คำปรึกษา
 
     

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดโครงการให้คำปรึกษา : โครงการเงินทุนหมุนเวียนทักษิณาคาร ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex