หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้าายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
 
     

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 จัดโดยสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ตามแนวทางวิถีใหม่ Happy New Normal 2022 โดยตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป ณ ลาน ชั้น 1 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ หรืออาคาร 18 และจัดกิจกรรมลุ้นรับของขวัญปีใหม่จากใจผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์