หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
     

เมื่อวันที่ มกราคม 2565 ฝ่ายตรวจสอบภายใน นำโดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งให้กับผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณทราบ