หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.64 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Happy soul
 
     

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับวันเทพเจติยาจารย์