หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.66 ถึงวันที่ 13 ก.พ.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 9/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานรวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด