หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.66 ถึงวันที่ 13 ก.พ.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 17/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานกิจกรรมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565
"พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง"
ณ ห้อง 18510 ชั้น 5 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา