หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
โครงการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 

โครงการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (0 43)  
 

ตอบ การฝึกอบรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ ดังนี้