หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุหรือไม่
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ ต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ยกเว้น 3 รายการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักให้เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้การฝึกอบรม