หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 

ในโครงการฝึกอบรมได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไว้ โดยขออนุมัติเป็นค่าวัสดุจำนวน 5 รายการ และขอถัวจ่ายทุกรายการภายหลังมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ไม่ได้ขออนุมัติไว้ จะเบิกจ่ายได้หรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ ต้องขออนุมัติเพิ่มเติมก่อน จึงจะเบิกจ่ายได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ