หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ในกรณีที่ไม่ได้ขอค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารไว้ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการไปก่อนจะมาขอเบิกได้หรือไม่
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ ในกรณีที่มีเงินงบประมาณโครงการคงเหลือ ให้ขออนุมัติเพิ่มเติมก่อนจึงจะเบิกได้