หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
กรณีผู้จัดไปจัดโครงการฝึกอบรมที่โรงแรม โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและที่พัก จะนำใบเสร็จรับเงินค่าอาหารเช้ามาเบิกได้หรือไม่
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ ไม่ได้ เพราะปกติโรงแรมคิดค่าที่พักรวมค่าอาหารเช้าแล้ว (ถือเป็นการทุจริต) ยกเว้นกรณีที่ค่าเช่าที่พักไม่ได้รวมอาหารเช้าไว้