หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 

ขออนมุัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เบิกเงินชดเชยกิโลเมตรละ 4 บาท เที่ยวกลับจะเปลี่ยนใจเดินทางโดยเครื่องบินและนำเงินค่าชดเชยมาคืน ได้หรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ ไม่ได้ ต้องเบิกให้เหมือนกันตลอดเส้นทางที่ขออนุมัติไว้