หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารตามระเบียบ เป็นค่าอะไรบ้างค่ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ pp วันที่ 23 ส.ค.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (23 ส.ค.59)  
 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารในโครงการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าส่งแฟลกซ์ ค่าไปรษณีย์ โดยที่ค่าโทรศัพท์ต้องเป็นการใช้บริการโทรศัพท์ของสถานที่ (โรงแรม) ที่จัดโครงการฝึกอบรม และต้องใช้ใบเสร็จรับเงินสถานที่ (โรงแรม) ที่จัดเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย