หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ค่า Pin Phone และบัตรเติมเงินโทรศัพท์
 

ค่า Pin Phone และบัตรเติมเงินโทรศัพทื จะเบิกจ่ายได้หรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ pp วันที่ 23 ส.ค.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (23 ส.ค.59)  
 

ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ได้