หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 

ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เบิกเงินชดเชยกิโลเมตรละ 4 บาท แต่ข้อเท็จจริงเดินทางโดยพานะประจำทาง โดยให้บุคคลอื่นนำรถไปใช้ ได้หรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ pp วันที่ 23 ส.ค.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (23 ส.ค.59)  
 

ไม่ได้ ถือเป็นการขออนุมัติเท็จ