หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
กรณีเดินทางไปราชการโดยรถราชการแล้วรถราชการยางแตก
 

กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โดยรถยนต์ส่วนกลางแล้วรถยางแตก จะถือว่าค่าประยางเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้หรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ pp วันที่ 23 ส.ค.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (23 ส.ค.59)  
 

ได้ โดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ เพราะถ้าไม่ปะยางจะเดินทางต่อไม่ได้ และการปะยางไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามปกติ