หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
 

การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องเปิดเผยราคากลางหรือไม่ อย่างไร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 21 ก.พ.62 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (0 43)