หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
 

การจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ การจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ถือเป็นการจ้างดำเนินการในงานก่อสร้างตามความหมายที่กำหนดใน ว.112 หรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 21 ก.พ.62