หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขั้นตอนข้อร้องเรียน
 
ขั้นตอนข้อร้องเรียน กลับหน้าหลัก