หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อ
กระดานสนทนา/ถามตอบ
ข้อมูลติอต่อ/แผนที่
e-consult ระบบการให้คำปรึกษา
 
ข้อมูลติอต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก


หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ (ตึก 18) ชั้น 3 ห้อง 18312-18313
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  

 

โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 7777 โทรสาร : 074-317676
e-mail www.iaudit@tsu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  หน่วยตรวจสอบภายใน 
                                   7774 (ปานกมล  อินทรกนิฎฐ์ , พี่ปอ) 
                                   7775 (ผกามาศ  ครุธามาศ , พี่ปลา) 
                                   7776 (พทาห์ พิชญธณานันต์ , น้องเฟิสท์)  
                                   7777 (กรรณิกา  เนาว์สุวรรณ , น้องปู)  
                                   7778 (บุศริน  จันทะแจ่ม , พี่จัน)  
                                   7779 (นวันวัจน์  เนาว์สุวรรณ , น้องตาว)