หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วย
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์เก่า
ติดต่อ/แผนที่
ITA ปี 2562
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ITA ปี 2565
ITA ปี 2566
 
ติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก


ดู สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 7 ชั้น 3

140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443951
 
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779